Werkwijze

Nadat u telefonisch of via de mail contact heeft gezocht, maken we een eerste afspraak. Het eerste gesprek is altijd met zowel u, als ouder(s)/verzorger(s), als uw kind. We kijken dan naar de hulpvraag en of er een "klik" is. 

Er kunnen dan al tips worden gegeven. Het coachen begint eigenlijk meteen. Als dit allemaal goed voelt kunnen we een vervolg afspraak maken. Dit is dan, meestal, met uw kind alleen. 

Samen met uw kind ga ik spelenderwijs op zoek naar de "oplossing". Waar ligt de behoefte van uw kind. Dit doe ik bijvoorbeeld d.m.v. een spel, tekenen of bouwen. Maar natuurlijk ook door te praten.

Omdat de praktijk niet beschikt over een wachtruimte, brengt u uw kind naar de praktijk en haalt u uw kind op de afgesproken tijd weer op. Het is belangrijk, dat u ervoor zorgt dat u altijd telefonisch bereikbaar bent.

Uiteraard is er tijdens de haal- en brengmomenten altijd ruimte voor vragen. 

Wanneer uw kind weer op eigen kracht verder kan, met behulp van zijn of haar ouders/verzorgers, hebben we ons doel bereikt. 

Afsluitend is er (eventueel) dan nog ruimte voor een eindgesprek.

©Kindercoach Sjannie 2018 Ç€  Algemene Voorwaarden